sixthsense

59 tekstów – auto­rem jest six­thsen­se.

Niekiedy amor żąda zwro­tu strzał. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2016, 20:22

Cza­sem diabeł poz­wa­la ludziom przeżyć bez­tros­kie i wy­god­ne życie, bo zwyczaj­nie nie chce by zwróci­li się do Boga. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 stycznia 2016, 22:04

Nie porównuj się do in­nych, pat­rz tyl­ko na siebie, wówczas się nie pomylisz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2016, 22:15

Pochłaniasz mo­je myśli, każda se­kun­da wy­pełniona jest Tobą po brze­gi. I nie byłoby w tym nic dziw­ne­go, gdy­by nie to, że ciągle mi mało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 grudnia 2015, 19:45

Spadłeś mi jak z nieba, a stamtąd Bóg zsyła anioły, by zaopieko­wały się na­mi, Ty dos­tałeś pod opiekę mo­je serce. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 listopada 2015, 22:02

Pozwól mi te­raz być cześcią Ciebie, sko­ro tak pragnąłeś naszej codzienności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 października 2014, 19:12

Na­pot­kałam na swo­jej drodze je­dyny tak blis­ki mi uśmiech i głos, które­go nie zastąpią mi już nig­dy in­ne, dla­tego nie pozwól mi o tym zapomnieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 października 2014, 00:34

Niebo nad moją głową zbyt często jest brze­mien­ne deszczem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 października 2014, 22:23

Uni­kaj chodze­nia dro­gami, na których roz­biegają się marze­nia z rzeczywistością. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 marca 2013, 20:15

Sztukę la­tania pop­rzedza sztu­ka spadania. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lutego 2013, 22:18
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sixthsense

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 marca 2016, 20:46szpulka sko­men­to­wał tek­st Niekiedy amor żąda zwro­tu [...]

14 marca 2016, 20:38Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy amor żąda zwro­tu [...]

11 stycznia 2016, 22:46Debra sko­men­to­wał tek­st Czasem diabeł poz­wa­la ludziom [...]

11 stycznia 2016, 22:04sixthsense do­dał no­wy tek­st Czasem diabeł poz­wa­la ludziom [...]

2 stycznia 2016, 22:15sixthsense do­dał no­wy tek­st Nie porównuj się do [...]

3 grudnia 2015, 19:48sixthsense sko­men­to­wał tek­st Są ko­biety, którym wys­tar­cza [...]

3 grudnia 2015, 19:45sixthsense do­dał no­wy tek­st Pochłaniasz mo­je myśli, każda [...]

25 listopada 2015, 13:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Spadłeś mi jak z [...]

24 listopada 2015, 22:11Cris sko­men­to­wał tek­st Spadłeś mi jak z [...]

24 listopada 2015, 22:08CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Spadłeś mi jak z [...]